irtihâl


irtihâl
(A.)
[ لﺎﺤﺕرا ]
1. göçme.
2. ölüm.
♦ irtihâl etmek ölmek.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • irtihal — is., li, esk., Ar. irtiḥāl Ölüm Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller irtihal etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • irtihal — ə. 1) köçmə, getmə; 2) m. ölüm, vəfat, keçinmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • irtihal — is. <ər.> köhn. 1. Yüksəlmə, yuxarı qalxma. 2. Tərəqqi etmə, inkişaf etmə. 3. Yüksəklik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • İRTİHAL — Bir yerden başka yere göçmek, gitmek. Nakl i mekân etmek. * Ölmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • irtihal etmek — ölmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ölüm — is. 1) Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat Çenesinde babamın ölüm günü gördüğüm asabi buruşmalar var. Y. Z. Ortaç 2) Ölme biçimi Yanarak ölümü, feciydi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dünya — is. <ər.> 1. Bir küll olaraq maddənin bütün formalarının məcmusu; kainat. Dünyanın əmələ gəlməsi. 2. Yer kürəsi, yer üzü, aləm. Dünyanın qitələri. Dünyanı dolaşmaq. Dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki, bizə qalib gəlsin. – Bütün dünyanı gəzsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • EBU HÜREYRE (R.A.) — Peygamberimize (A.S.M.) bütün gücüyle hizmette bulunmuş ve İ lâ yı kelimetullâh yolunda Peygamber (A.S.M.) ile bütün muharebelere iştirak etmiş, 5374 aded Hadis i Şerif nakletmiştir. Hicri 75 yılında, Medine i Münevvere de, 78 yaşında iken dâr ı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜRTEHİL — (Rıhlet. den) Göç eden, irtihal eden. Dünyadan göçen, ölen …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RAHL — (C.: Rihâl) Semer, palan. * Yağmurluk ve saire gibi yol levâzımı RAHL (RIHL) Göçmek, irtihal etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük